ZWROTY I REKLAMACJE


Prawo odstąpienia od umowy, zwrot i reklamacja towaru

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zakupionego towaru w ciągu 14 dni roboczych od dnia jego otrzymania bez podania przyczyny.
 2. Prawo do zwrotu towaru w terminie 14 dni kalendarzowych nie dotyczy zamówień indywidualnych i innych towarów o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu.
 3. Zwrotowi podlegają jedynie towary w stanie niezmienionym w stosunku do stanu, w jakim zostały dostarczone Klientowi.
 4. W przypadku zwrotu zakupionego towaru Kupujący winien przesłać na własny koszt otrzymane produkty, na adres Sprzedawcy z wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy. FORMULARZ Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat manipulacyjnych wynikających z dokonania powyższych czynności. Oświadczenie oraz zwracany towar można przesłać na adres:

„Home Variety Joanna Karwacka”,
ul. Podchorążych 16,
75-695 Koszalin

lub na adres: joanna.miszczak@interia.pl

 1. Po otrzymaniu przesyłki z towarem Sklep zwróci Klientowi należność równą cenie zakupionego towaru. Zwrot ceny nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia odebrania przez Sklep przesyłki z towarem, przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy podczas zakupu lub w przypadku niewskazania numeru rachunku  bankowego, przekazem pocztowym pod adres wskazany
  w zamówieniu.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.
 3. W celu realizacji reklamacji Kupujący zobowiązany jest do przesłania transportem uzgodnionych ze Sprzedawcą na adres wskazany przez Sprzedawcę wadliwego produktu z opisem uszkodzenia lub wady. Sprzedawca, po uznaniu reklamacji zobowiązuje się w pierwszej kolejności do naprawy wad produktu, a w przypadku niemożności naprawy lub gdy koszty naprawy będą zbyt wysokie, do wymiany wadliwego produktu na produkt wolny od wad i przesłanie go na adres Kupującego na koszt Sprzedającego w terminie 14 dni kalendarzowych oraz zwrotu, w sposób uzgodniony z Kupującym, poniesionych przez Kupującego kosztów przesyłki reklamacyjnej. 14-dniowy termin reklamacji liczony jest o dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego towaru.
 4. W przypadku wybrania przez Kupującego podczas zakupów sposobu dostarczenia produktów innego niż najtańszy oferowany przez Sklep, Sprzedający nie zwraca poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów związanych z wysyłką.
 5. Sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.