REGULAMIN


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.homevariety.pl


Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

Właścicielem sklepu internetowego jest:

Firma Handlowa "Mela" Elżbieta Miszczak
Ul. Podchorążych 16,
75-695 Koszalin,
woj. Zachodniopomorskie

NIP: 6691047928


REGON:331281280

 

tel. +48 607 355 472
e-mail:  joanna.karwacka@interia.pl

SŁOWNICZEK

Sklep sklep internetowy homevariety.pl, sprzedający za pośrednictwem Internetu towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym www.homevariety.pl:
Klient -  osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie;
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep - sklep internetowy Home Variety prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://homevariety.pl.
Sprzedawca – Elżbieta Miszczak, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa "Mela", wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6691047928, nr REGON 331281280, ul. Podchorążych 16, 75-695 Koszalin

 • 1

Towary

 1. Sklep oferuje produkty wystroju wnętrz, takie jak podkładki filcowe, serwetki, dywany filcowe, poduszki, filcowe pojemniki i organizery, lustra i inne elementy wystroju wnętrz: a także akcesoria: torebki filcowe, etui na drobiazgi, kosmetyczki.
 2. Wszystkie towary w sklepie są produkowane w małych partiach, z materiałów zamawianych w różnym terminie. Oznacza to, że odcienie kolorów mogą nieznacznie różnić się od siebie. Chęć dokupienia identycznego produktu
  np. po kilku miesiącach nie gwarantuje, że będzie on identyczny jak zakupiony wcześniej.
 3. Sklep oferuje też realizację „zamówień indywidualnych”, tzn. wykonanie przedmiotów dla klienta, uwzględniając jego indywidualne potrzeby, np. ilość produktów, wielkość, kolor, wzór, personifikację, a także ofertę „dla firm”, oferując firmom produkty identyfikujące markę, w dowolnych ilościach i hurtowych cenach.
 • 2

Składanie i realizacja zamówień

Klient uprawniony jest do składania zamówień za pośrednictwem strony internetowej www.homevariety.pl  24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia.

 1. Klient składa zamówienie, wybierając towar, który chce nabyć, za pomocą kliknięcia w ikonę „Dodaj do koszyka”. Jeżeli Klient nie jest jeszcze zarejestrowanym użytkownikiem, rejestracja następuje podczas pierwszego zamówienia.
 2. Rejestracja polega na uzupełnieniu formularza stosownymi danymi. Podanie przez Kupującego danych osobowych w zamówieniu niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Kupującego leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru.
 3. W trakcie składania zamówienia Klient:
  • dokonuje wyboru zamawianych towarów, ich  ilości i koloru;
  • podaje adres dostawy towaru;
  • dokonuje wyboru formy dostawy (paczka pocztowa, przesyłka pobraniowa, kurier);
  • dokonuje wyboru formy płatności (przelew- przedpłata, płatność za pobraniem);
  • podaje dane do wystawienia faktury (opcjonalnie).
 4. Zamówienie realizowane jest po poprawnym wypełnieniu i wysłaniu formularza, zawierającego dane niezbędne do przesłania towarów.
 5. Każde złożone przez Klienta zamówienie Sklep potwierdza wiadomością
  e-mail z informacją o jego przyjęciu.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niedostarczenia zamówionych towarów lub opóźnień w ich dostawie wynikających z błędnie podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego adresu dostawy.
 7. Zamówienie będzie gotowe do wysyłki lub odbioru osobistego w ciągu 3 dni od momentu potwierdzenia jego przyjęcia.
 8. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania towaru.
 • 3

Ceny towarów

 1. Ceny towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie zamieszczone są przy każdym produkcie.
 2. Wszystkie ceny podawane na stronie Sklepu są cenami brutto, w polskich złotych.
 3. Cena podana przy każdym towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest wiążąca w ramach zawartej umowy.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się
  w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania
  i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania
  w nich zmian. Zmiany ceny nie dotyczą zamówień złożonych przed dokonaniem przez Sklep danej zmiany. 
 • 4

Koszty dostawy w Polsce

 1. Koszty dostawy:
  • Wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej (Paczka pocztowa priorytetowa)
   - przedpłata – 14 zł;
  • Wszystkie produkty wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej
   - przedpłata – 16 zł;
  • wysyłka za pobraniem, za pośrednictwem Poczty Polskiej
   - przedpłata – 20zł
  • wysyłka zagraniczna: podkładki filcowe / dywany
   - przedpłata - 72zł / 120zł
 2. Automatyczny kalkulator zamówienia z automatu wybiera opcję wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej- nie proponuje opcji wysyłki pobraniowej lub kurierskiej. W przypadku wybrania innej formy wysyłki niż automatycznie zaproponowana prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny lub informację w  uwagach do zamówienia o preferowanej formie wysyłki.
 3. Koszty dostawy powinny być zapłacone przez Klienta wraz z zapłatą ceny towaru.
 4. W przypadku zakupów łącznych, koszt wysyłki nie zmienia się.
 5. W przypadku zamówień większej ilości produktów – sprzedaż hurtowa – ceny wysyłki uzgadniane są indywidualnie.
 • 5

Formy płatności

 1. Wyboru sposobu zapłaty za zakupiony w sklepie towar, klient dokonuje indywidualnie:
  • przelewem bankowym na konto:
   mBank: 51 1140 2004 0000 3202 8073 5001
  • zapłatą gotówką przy odbiorze, w przypadku wyboru wysyłki za pobraniem
 2. Do zakupionych produktów dołączona jest faktura imienna.
 3. Sklep doręcza klientowi fakturę na życzenie, pod warunkiem uzupełnienia numeru NIP podczas składania zamówienia.
 • 6

Przesyłki zagraniczne

 1. Wysyłki zagraniczne realizowane są na prośbę Klienta, po indywidualnym ustaleniu kosztów wysyłki.
 2. Dostawa towarów  za granicę realizowana jest  wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszt dostawy, zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej.
 • 7

Anulowanie zamówienia

 1. Zamówienie może zostać anulowane:
  • przez Klienta do momentu wysłania zamówionego towaru:
 • przez Sklep, jeżeli w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia nie zostanie odnotowana wpłata. Klient może zapłacić w terminie późniejszym niż 14 dni od dnia złożenia zamówienia, ale konieczny jest kontakt e-mailowy na adres joanna.karwacka@interia.pl, w celu przedłużenia rezerwacji. Możliwość powyższa dotyczy wyłącznie zamówienia Klienta, który wybrał opcję przedpłaty.
 1. Klient nie może anulować zamówienia towaru, który został już wysłany.
  O zmianie statusu zamówienia Klient zostanie poinformowany poprzez e-mail.
 2. Postanowienie ust. 1 nie uchybia prawu Klienta do odstąpienia od umowy,
  o którym mowa w § 9. 
 • 8.

 Czas realizacji zamówienia

 1. Towary objęte zamówieniem dostarczane są do Klienta na wskazany przez niego adres za pośrednictwem Poczty Polskiej, zgodnie z wybraną przez niego formą dostawy.
 2. Czas realizacji złożonych w Sklepie zamówień jest następujący:
  • Poczta Polska (przesyłka priorytetowa): do 8 dni roboczych;
  • Kurier: do 5 dni roboczych.
 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie zamówionych towarów, wynikające z okoliczności leżących po stronie Klienta, jak np. błędnie podany adres wysyłki.
 • 9.

Prawo odstąpienia od umowy, zwrot i reklamacja towaru

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zakupionego towaru w ciągu 14 dni roboczych od dnia jego otrzymania bez podania przyczyny.
 2. Prawo do zwrotu towaru w terminie 14 dni kalendarzowych nie dotyczy zamówień indywidualnych i innych towarów o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu.
 3. Zwrotowi podlegają jedynie towary w stanie niezmienionym w stosunku do stanu, w jakim zostały dostarczone Klientowi.
 4. W przypadku zwrotu zakupionego towaru Kupujący winien przesłać na własny koszt otrzymane produkty, na adres Sprzedawcy z wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy. FORMULARZ Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat manipulacyjnych wynikających z dokonania powyższych czynności. Oświadczenie oraz zwracany towar można przesłać na adres:


Firma Handlowa "Mela" Elżbieta Miszczak,
ul. Podchorążych 16,
75-695 Koszalin

lub na adres: joanna.miszczak@interia.pl

 1. Po otrzymaniu przesyłki z towarem Sklep zwróci Klientowi należność równą cenie zakupionego towaru. Zwrot ceny nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia odebrania przez Sklep przesyłki z towarem, przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy podczas zakupu lub w przypadku niewskazania numeru rachunku  bankowego, przekazem pocztowym pod adres wskazany
  w zamówieniu.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.
 3. W celu realizacji reklamacji Kupujący zobowiązany jest do przesłania transportem uzgodnionych ze Sprzedawcą na adres wskazany przez Sprzedawcę wadliwego produktu z opisem uszkodzenia lub wady. Sprzedawca, po uznaniu reklamacji zobowiązuje się w pierwszej kolejności do naprawy wad produktu, a w przypadku niemożności naprawy lub gdy koszty naprawy będą zbyt wysokie, do wymiany wadliwego produktu na produkt wolny od wad i przesłanie go na adres Kupującego na koszt Sprzedającego w terminie 14 dni kalendarzowych oraz zwrotu, w sposób uzgodniony z Kupującym, poniesionych przez Kupującego kosztów przesyłki reklamacyjnej. 14-dniowy termin reklamacji liczony jest o dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego towaru.
 4. W przypadku wybrania przez Kupującego podczas zakupów sposobu dostarczenia produktów innego niż najtańszy oferowany przez Sklep, Sprzedający nie zwraca poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów związanych z wysyłką.
 5. Sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.
 • 10

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem jest Firma Handlowa "Mela" Elzbieta Miszczak, z siedziba w Koszalinie, przy ulicy Podchorążych 16, 75-695 Koszalin, NIP: 66910479285271, Regon: 331281280
 2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie usprawiedliwionego celu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia ogólnego w zakresie ochrony danych osobowych „RODO”.
 3. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że obowiązek udostępnienia danych wynikać będzie z odrębnych przepisów prawa.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 5. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Dane są usunięte po okresie przedawnienia roszczeń.
 6. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:
  A) do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  B) do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 r. o Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
  C) jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Podanie danych osobowych w zakresie adresu poczty elektronicznej jest warunkiem niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie. Osoba, której dane dotyczą, zobowiązana jest do podania adresu email, a konsekwencją niepodania go będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na przesłane zgłoszenie.
 8. Zakres przetwarzanych informacji obejmuje dane osobowe w zakresie adresu poczty elektronicznej oraz inne dane tj. temat i treść wiadomości oraz dział, do którego adresowane jest zgłoszenie.
 9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 10. Administrator nie zamierza przetwarzać danych w innym celu, niż wskazany w ust. 2 powyżej.
 • 11

 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w  niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim Kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.